Protizáplavový ventil PV 100

- novinka!

Protizáplavový ventil PV 100 je inteligentní digitální zařízení moderní koncepce,
které ochrání Vaší nemovitost před škodou vzniklou poruchou na vodovodním řádu.


Protizáplavový ventil PV 100 dokáže rozpoznat záměrný odběr vody od nežádoucího úniku. Vyhodnotí-li únik jako nežádoucí, okamžitě uzavře hlavní přívod vody. V zařízení je použita vyšší logika vyhodnocení úniku vody, díky které dokáže PV 100 zasáhnout s vysokou přesností. Celé zařízení je konstruováno tak, aby šlo osadit do nového, ale i stávajícího vodovodního rozvodu jednoduchým zásahem instalatéra, a je tak určeno pro 90 % všech běžných domácností a průmyslových objektů.


Protizáplavový ventil PV 100 se skládá ze 3 částí:


 • průtokoměr, který neustále monitoruje odběr
 • elektroventil, který je připraven odpojit objekt od řádu v případě havárie
 • řídící jednotka, kontroluje odběr a hlídá zvolený limit pro vyhodnocení poruchového stavuProtizáplavový ventil

Princip zařízení


Protizáplavový ventil PV 100 pracuje na principu hlídání nastaveného limitu. Limitem se rozumí maximální objem vody odebraný na jedno natočení, tedy objem soustavného nepřetržitého odběru. Je-li odběr přerušen, čítač se vynuluje a další odběr se počítá od nuly. Limit lze vybrat ze 4 továrních nastavení nebo upravit dle svého požadavku. Limit by měl být nastaven tak, aby neomezil běžný provoz v objektu a zároveň minimalizoval případné škody. Dojde-li k překročení limitu, řídící jednotka dá pokyn a pomocí elektroventilu uzavře přívod vody.


Příklad. Hodnota limitu se v běžné domácností nejčastěji přizpůsobí objemu vany (většinou se jedná o největší odběr na jedno natočení). Je-li tedy objem vany např. 100 l, nastavíte limit na 100 l (hodnota základního továrního nastavení). Jednotka tak povolí odběr právě max. 100 l. Dojde-li k překročení 100 l, přívod vody se uzavře a k odblokování dojde až po zásahu obsluhy.


V takovém případě je tedy objekt chráněn proti vyplavení více než 100 l. Nemůže tak dojít k velkým majetkovým škodám a zároveň není omezen provoz objektu.


Protizáplavový ventil však nabízí možnost chránit objekt také na nižší případně nulový limit v případě, že se změní provozní režim v objektu (opuštění objektu, noční režim, směnný provoz, atd.)


Provozní režimy


Protizáplavový ventil lze provozovat ve 2 režimech.


 1. v přítomnosti osob v objektu – výše popsaný příklad s vanou, případně obdobný režim v jakémkoliv jiném objektu za běžného provozu
 2. při opuštěném objektu – výše popsaná možnost hlídání na nulovou nebo minimální hodnotu (např. 5 l na dopuštění automatické pračky). V tomto režimu může být objekt chráněn proti jakékoliv, minimální i nulové, škodě.

Druhý režim („při opuštěném objektu“) lze aktivovat ovládacím vstupem a řídící jednotce, který lze napojit na zabezpečovací zařízení, externí vypínač či časové hodiny. V případě verze PV 100/a lze přepnout přímo v menu řídící jednotky nebo přepnutí nastavit automaticky na integrovaných časových hodinách.


Vyšší logika zařízení


Protizáplavový ventil PV100 pracuje s unikátní funkcí tzv. „plovoucích limitů“. Pokud dochází k odběru vody (např. napouštění vany) a k tomu po čase přistoupí další odběr (např. umytí rukou, osprchování, napuštění wc, atd…), který je zároveň ukončen dříve než dojde k překročení limitu, řídící jednotka tento odběr identifikuje a nezapočte do odebraného objemu. Dále se tak načítá pouze původní odběr (napouštění vany). Díky této funkci lze nastavit limit na nižší objem než by bylo možné bez této funkce. Minimalizuje se tak případný únik vody do objektu a zároveň zvyšuje komfort omezení provozu v objektu.


Další funkce zařízení


Protizáplavový ventil PV100 nabízí další funkce, které nabízí větší ochranu objektu, vyšší životnost či spolehlivost zařízení


 1. hlídání tzv. „úkapu“ – tato funkce se automaticky aktivuje, pokud zařízení identifikuje únik vody, který je nižší než 1 l/min. V tomto režimu se nehlídá hlavní hlídací limit (který by byl neúměrně vysoký), ale podstatně nižší (v základním tovární nastavení je to 20 l/60 min). Pokud tedy během 60 min „nakape“ 20 litrů, přívod vody bude uzavřen. I drobné úniky vody, které Vás převážně stojí nevelké finanční náklady, tak dokážete s protizáplavovým ventilem odhalit.
 2. ochrana proti zarůstání elektroventilu – zařízení se automaticky opakovaně aktivuje každých 7 dní na 10 sec. Navíc s interní logikou, která na základě dosavadního provozu minimalizuje riziko, že tato funkce zasáhne do odběru vody (čímž by na 10 sec. odběr přerušila)
 3. samotestovací funkce – funkčnost zařízení je možno jednoduše otestovat pomocí funkce „test“ (více v návodu). Doporučujeme provést každých 6 měsíců. Budete tak mít jistotu, že vše funguje bezvadně. Celý test trvá cca 1 minutu.
 4. ochrana při výpadku elektrického napětí – pokud dojde k výpadku el. napětí , zařízení automaticky uzavře přívod vody. Je tak zajištěna základní funkce zařízení, a to hlídání proti vyplavení. Chce-li uživatel v době výpadku el. napětí zprovoznit přívod vody, musí tak učinit záměrně svým zásahem dvěma následujícími možnostmi:
  • a. Otevřením tzv. bypassu (neboli přemostění), který je možno instalovat při instalaci protizáplavového ventilu. Protizáplavový ventil je tímto zásahem vyřazen z okruhu vody a objekt není v tu dobu chráněn proti vyplavení.
  • b. Demontáží cívky elektromagnetického ventilu a nasazením magnetického adaptéru, který lze dokoupit jako příslušenství. Tento adaptér zajistí otevření těla ventilu. Ani v tomto případě ale není objekt chráněn proti vyplavení.

HODR Servis s.r.o.

Staré Hradiště 403 (mapa)
Pardubice 533 52

IČ: 02875489
DIČ: CZ02875489
466 330 666 / 777 058 609